Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Wielkamoc pomagania ludzi Wielkiego Serca

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w tym roku przygotowała 1000 symbolicznych święconek w ramach akcji #świeconka+ oraz 1000 paczek żywnościowych w ramach akcji #dzielnybodobry.

 

Akcja #święconka+ jest nawiązaniem do naszej tradycji święcenia pokarmów. Gotową święconkę przekazali osobom potrzebującym nasi wolontariusze oraz 53 Batalion Lekkiej Piechoty 5MBOT z Siedlec, było ją można także wziąć z niektórych kościołów na terenie diecezji .Do akcji włączyli się darczyńcy: Piekarnia – Cukiernia Robson Robert Marczuk, Zakłady Mięsne Stanisławów Sp. z.o.o, Zakłady Mięsne Zakrzewscy. Mecenat duchowy nad akcją #swieconka+ objął Ks. Bp Piotr Sawczuk.

 

Diecezjalna akcja Caritas #dzielnybodobry miała na celu zatroszczyć się o osoby starsze, chore, niepełnosprawne, nieporadne, samotnie wychowujące dzieci, zapewniając pomoc poprzez dostarczenie żywności i środki ochronnych (np. maseczek, rękawiczek). Wsparcie dla diecezjan zaoferowali darczyńcy: – Suempol Sp.z o.o., Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o., Sieć Sklepów TOPAZ, Sokołów S.A., Fundacja Orlen, Piekarnia Oskroba S.A., Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA oraz indywidualni Darczyńcy poprzez wpłaty na konto Caritas.

 

 W przygotowaniu tych przedsięwzięć zaangażowani byli pracownicy Caritas, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sokołowa Podlaskiego i Bielska Podlaskiego, Domu Miłosierdzia oraz wolontariusze. Nasze działania wspierali także w terenie: ks. Piotr Jarosiewicz, P. Monika Kałuska, P. Agnieszka Olendzka, P. Teresa Roguska, P. Urszula Krzymowska, ks. Tomasz Łapiński, P. Tomasz Dworecki, ks. Mariusz Laskowski, P. Paweł Marchelewicz, ks. Mariusz Kroll, ks. Mateusz Roguski, P. Teresa Kostka z Zespołem Parafialnym, Pani Jolanta i Jakub Celińscy, a także odział Wojska Terytorialnego z Siedlec.