Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Święto Caritas #dzielnybodobry

Już od kilku lat obchodzimy święto Caritas w pierwszą niedzielę po Wielkanocy czyli Niedzielę Miłosierdzia. Niestety w tym roku wszystko jest inaczej, z powodu nagłej pandemii koronawirusa, zmienił się cały świat, a także nasze dotychczasowe działania. Uległo zmianie podejście do życia i obowiązków względem siebie i drugiego człowieka. Każdy z nas inaczej zaczyna patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość.

 

W tym roku Caritas Diecezji Drohiczyńskiej z powodu ograniczeń nie będzie miała możliwości spotkać się podczas obchodów swojego dorocznego święta w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia z całą „Rodziną Caritas”: wolontariuszami, darczyńcami, księżmi, pracownikami i podopiecznymi, by tak jak zawsze podziękować im za dotychczasową współpracę, wsparcie, pomoc finansową i duchową przy realizowanych akcjach dobroczynnych.

 

Mimo tak trudnego i wyjątkowego czasu ograniczeń i trudności, Caritas nadal niesie pomoc, zrozumienie i nadzieję na lepsze jutro. Obecne działania postawiły przed każdym z nas nowe wyzwania i jakże aktualne stały się dziś słowa św. Jana Pawła II , który mówił o potrzebie „nowej wyobraźni miłosierdzia”.

 

Odpowiadając specyficznej sytuacji i potrzebom ludzi dotkniętych epidemią, Caritas poprzez akcję #dzielnybodobry organizuje pomoc dla: najbiedniejszych, chorych, niepełnosprawnych, seniorów, poprzez dostarczanie im paczek pierwszej potrzeby z  żywnością, ze środkami ochronnymi, prosto pod drzwi ich domów zachowując zasady bezpieczeństwa. Nadmienić trzeba, że ten ogrom pracy jest wielkim wkładem ludzi dobrego serca, pracowników, wolontariuszy i darczyńców, którzy mimo narażania zdrowia i życia, dzielą się nie tylko sobą, swoim wolnym czasem, ale też ofiarami materialnymi poprzez wpłaty lub przekazywane produkty ze swoich firm: Piekarnia – Cukiernia Robson Robert Marczak; Zakłady Mięsne Stanisławów Sp. z.o.o; Zakłady Mięsne Zakrzewscy; Suempol Sp.z o.o.; Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o.; Sieć Sklepów TOPAZ, Sokołów S.A.; Fundacja Orlen; Piekarnia Oskroba S.A.; Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA. Dzięki zabranym darom od indywidualnych sponsorów oraz firm,  na terenie diecezji drohiczyńskiej zostało przygotowanych 1000 paczek przed Wielkanocą. Sprawna dystrybucja okazała się wspólnym dziełem pracowników Caritas, wolontariuszy, Księży oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomocą otoczyliśmy także całodobowo działające placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu diecezji drohiczyńskiej, przekazując im bezpośrednio żywność i środki dezynfekcji.

 

Nasi wolontariusze, także świadczą pomoc osobom potrzebującym poprzez wykonanie codziennych czynności takich jak: zrobienie zakupów, wykupienie leków, wyniesienie śmieci, wyprowadzenie psa na spacer, itp.

 

W Caritas zawsze musimy odczytywać znaki czasu, aby wyczuć bieżące potrzeby i dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Tak też się stało w tym roku, kiedy przed Wielkanocą ruszył niespotykany do tej pory program  #swieconka+. Przygotowując 1000 symbolicznych święconek jak w tradycyjnym koszyczku, chcieliśmy wyrazić naszą szczególną troskę o tradycje religijne w których jesteśmy zakorzenieni od lat. Nikt przecież nie wyobraża sobie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego bez dzielenia się święconką. Pomysł jej wykonania i dostarczenia bezpośrednio do domów był nieocenioną pomocą i wsparciem wywołującym łzy i wzruszenie szczególnie w oczach i sercach naszych kochanych seniorów. Wolontariusze, Wojsko Obrony Terytorialnej z Siedlec wielu życzliwych ludzi mogło się wpisać w tak wielkie i potrzebne przedsięwzięcie. Bogu niech będą dzięki za każde wrażliwe i życzliwe serce oraz ofiarne dłonie.

 

Czas epidemii szczególnie ciężko przechodzą nasi seniorzy, to dla nich wspólnie z Caritas Polska zaangażowaliśmy w realizację akcji #PomocDlaSeniora, w ramach której ponad 200 osób starszych jest otoczona opieką psychologiczną oraz dostarczane są im paczki żywnościowe i środki czystości .

 

Czas epidemii, to także wielkie potrzeby służby zdrowia na które nie możemy być obojętni. Dziś jak nigdy doceniamy narażenie życia lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy, techników i wielu pracowników szpitali.  Akcja „Zanurzeni w Miłości”, to wielkie poruszenie serc i niesamowity czas zjednoczenia w dobrym. Zbiórka pieniędzy na zakup respiratora na oddział zakaźny dla szpitala w Bielsku Podlaskim, pokazała że nikt nie pozostaje obojętny na tragedię i ratowanie życia bliźniego. Wspólnie z fundacją SMS z Nieba oraz dzięki naszym wspaniałym darczyńcom i ich hojności udało się uzyskać środki finansowe na zakup 2 respiratorów dla bielskiego oddziału zakaźnego. A kolejne 3 ufundowały lokalne firmy.

 

Patrząc na ten ogrom dotychczasowej pracy, podjęciu się realizacji tylu dzieł charytatywnych i zaangażowania w nie wielu ludzi dobrej woli możemy doświadczać prawdziwej Caritas, tej w naszych sercach. Trzeba podkreślić, że to są potrzeby czasu i epidemii, a przecież nie  ustają nasze codzienne działania i prace charytatywne. Warsztaty Terapii Zajęciowej szyją maseczki i torby na zakupy, terapeuci kontaktują się z podopiecznymi, by udzielić fachowej pomocy i utrzymać kontakt w czasie izolacji. Trzeba podkreślić też wsparcie wielu Duszpasterzy, dzięki którym nasze, „baranki wielkanocne” mogły trafić do tysięcy domów i być cegiełką wsparcia wielu dobrych dzieł.

 

W święto Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Kaplicy znajdującej się w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II będzie odprawiana msza święta w intencji naszych wolontariuszy, darczyńców, pracowników i podopiecznych. Przewodniczyć jej będzie ks. Łukasz Gołębiewski- Dyrektor Caritas DD. To doskonała okazja, by w duchowej łączności uwielbić Boże Miłosierdzie wypraszając jednocześnie łaskę zdrowia, błogosławieństwo oraz szybkie zakończenie epidemii koronawirusa, o nieustające wzajemne wsparcie i możliwość dalszego niesienia pomocy ubogim, chorym, samotnym.

 

W duchu wdzięczności naszym darczyńcom, podopiecznym, wolontariuszom i pracownikom w każdy pierwszy piątek miesiąca będzie odprawiana Msza Św. w kaplicy Domu Miłosierdzia przed obrazem Matki Bożej Słuchającej i przy relikwiach Św. Jana Pawła II.

 

„Miłość czysta zdolna jest do czynów wielkich i nie łamią jej trudności ani przeciwności, jak miłość jest mocna mimo wielkich trudności- tak też jest wytrwała w szarym, codziennym, żmudnym życiu”, ten fragment z Dzienniczka S. Faustyny Kowalskiej pt. „Miłosierdzie Boże w duszy mojej”, niech będzie natchnieniem do działań dla Nas wszystkich. Dziękujmy Bogu za Jego Miłosierdzie i za cała Rodzinę Caritas.