Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Komunikat

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Zarząd PFRON postanowił o uruchomieniu w 2020 roku realizacji Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

Postanowiliśmy pomóc naszym podopiecznym i ich rodzinom w dostarczeniu i wypełnieniu tych wniosków. Dlatego też wyruszyliśmy w trasę do naszych podopiecznych. Była również możliwość porozmawiania oraz zobaczenia się. Wszyscy tęsknią za Warsztatami a my za nimi.

 

Monika Piotrowska- Śliwińska