Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II Caritas Diecezji Drohiczyńskiej- żywy pomnik Papieża Polaka

></p>
<p style=

Ku Czci Wielkiemu Polakowi – Ks. Łukasz Gołębiewski – Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przewodniczył Mszy św. w kaplicy M. B. Różańcowej w Sokołowie Podlaskim w której uczestniczyli pracownicy biura, WTZ oraz Domu Miłosierdzia. Za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II prosiliśmy o umocnienie nas wszystkich jednocześnie dziękując za dzieła charytatywne, za podopiecznych, darczyńców, wolontariuszy i pracowników Caritas.

 

Z okazji setnej rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II Caritas naszej diecezji, pragnie przywołać cząstkę historii oraz działania związane z pielęgnacją dziedzictwa Papieża Polaka.

 

Dnia 9 lutego 2000r., w roku Wielkiego Jubileuszu Narodzenia Pańskiego, został erygowany Dekretem Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza, Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. To żywy pomnik Papieża i dowód wdzięczności za Jego wizytę w Drohiczynie 10 czerwca 1999 r.

 

W roku 2013 dzięki życzliwości ks. Biskupa Antoniego Dydycza, Dom Miłosierdzia otrzymał relikwie I stopnia (błogosławionego w tym czasie) Jana Pawła II. Dekret prawdziwość relikwii został potwierdzony przez ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego wieloletniego sekretarza Jana Pawła II. Dyrektor Domu Miłosierdzia ks. Rafał Romańczuk umieścił Je w relikwiarzu przeznaczonym do publicznego kultu. Dzięki temu każdy, kto przebywa w Domu Miłosierdzia ma możliwość modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II oddając cześć Jego świętym relikwiom.

 

Dom Miłosierdzia jest żywym pomnikiem upamiętniającym pontyfikat Wielkiego Polaka Jana Pawła II, który apelował o „nową wyobraźnię miłosierdzia”. Wszystkie dzieła Caritas umiejscowione w tym budynku są realizacją tego nauczania: jadłodajnia, świetlica dla dzieci, Warsztat Terapii Zajęciowej, Diecezjalny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Centrum Spotkań i Dialogu. W budynku znajdują się liczne wizerunki Świętego Papieża w tym ten najnowszy – witraż w kaplicy, wykonany z okazji 25-lecia Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Pamiętamy i pielęgnujemy dziedzictwo nauczania Ojca Świętego i przesłanie Miłosierdzia Bożego. Bogu niech będą dzięki za Świętego Jana Pawła II – wielkiego Polaka, Papieża.