Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

„Od serca”

Już po raz drugi Caritas Diecezji Drohiczyńskiej przeprowadza akcję charytatywną „Od serca”. W poprzednim roku spotkała sie ona z ogromnym odzewem i pozwoliła pomóc wielu osobom w potrzebie. W niedzielę 20 listopada we wszystkich kościołach naszej diecezji zostaną rozdane papierowe torby, które będzie można napełnić produktami spożywczymi o długim terminie ważności oraz środkami czystości.

 

Tydzień później, 27 listopada, przyniesione torby zostaną zebrane, a zgromadzone w ten sposób produkty wykorzystane do przygotowania świątecznych paczek dla osób potrzebujących z terenu naszej diecezji. Ich zawartość będzie również wsparciem dla działalności świetlic socjoterapeutycznych oraz jadłodajni prowadzonych przez Caritas.

 

Przekazanie produktów w ramach akcji „Od serca” będzie konkretnym gestem miłosierdzia – z naszej strony może niewielkim, ale tworzącym wielkie dzieło miłości do drugiego człowieka.

 

 

torba