Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Już po raz 23, wraz z pierwszą Niedzielą Adwentu, Caritas rozpoczyna ogólnopolską akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Tegoroczna będzie odbywać się pod hasłem „Płomień Miłosierdzia”, które w oczywisty sposób nawiązuje do zakończonego już Roku Miłosierdzia – czasu rozpalania w nas troski o drugiego człowieka i wyrażania miłości do Boga poprzez czynienie dobra względem bliźnich.

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom po raz pierwszy przeprowadzono w 1993 roku, początkowo w kilku diecezjach. Następnie akcja rozpowszechniła się na całą Polskę, by w Roku Wielkiego Jubileuszu uzyskać również wymiar ekumeniczny – do jej organizacji włączył się Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dochód uzyskiwany ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc najmłodszym: dzieciom cierpiącym z powodu ubóstwa, niedożywienia, choroby, przemocy, bezrobocia rodziców czy w końcu braku miłości. Pomagając dziecku – pomagamy całej rodzinie, pomagając rodzinie – pomagamy dziecku. Dzięki sprzedaży świec udaje się pomagać najmłodszym w ich najróżniejszych potrzebach. Pomoc ta obejmuje obiady w szkołach, czy świetlicach, wyprawki szkolne, stypendia, wyjazdy w czasie wakacji czy ferii zimowych. Pozwala również rozwijać zainteresowania i lepiej odnajdywać się w codzienności. Pieniądze przeznaczane są na potrzeby dzieci z danej diecezji, cześć ich przeznaczana jest również na wsparcie dzieci z innych krajów, gdzie Caritas niesie pomoc potrzebującym.

 

Stawiana na wigilijnym stole, jest symbolem pamięci o naszych bliźnich. Przypomina o tych, którzy potrzebują wsparcia i uwagi. Każda osoba, która ją kupuje, może mieć pewność, że przeznaczona na ten cel ofiara trafi do najbardziej potrzebujących. Od nas wymaga to niewiele, jednak w skali diecezji czy kraju, przeradza się w pokaźną i konkretną pomoc. Dzięki Wigilijnemu Dziełu Pomocy Dzieciom, każdy z nas ma możliwość włączenia się w wielkie dzieło charytatywne i w ten sposób wypełnić Boże posłannictwo do czynienia dobra. Czas adwentu tradycyjnie skłania nas do czynienia dobra i dbałości o pokrzywdzonych.

 

Świece będą rozprowadzane w parafiach przez wolontariuszy od 1 Niedzieli Adwentu, czyli od 27 listopada 2016 r. Koszt świecy dużej to 15 zł, średniej 10 zł, a małej 5 zł. Akcję można również wesprzeć wysyłając SMS o treści POMAGAM na numer 72052.

Niech Świeca Caritas zapłonie na wszystkich wigilijnych stołach.