Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Dzień otwarty w WTZ w Bielsku Podlaskim

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, 2 grudnia 2016 r., otworzył swoje podwoje dla wszystkich zainteresowanych jego działalnością. Organizacja Dnia Otwartego ma miejsce rokrocznie. W tym roku do Warsztatu przybyli uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim wraz z nauczycielami i niektórymi rodzicami oraz uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim

 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. W trakcie Dnia Otwartego można było obejrzeć przedstawienia przygotowane przez Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych OtoN oraz wziąć udział w zajęciach artystycznych. Goście zwiedzali także budynek oraz dokonywali zakupów artykułów umieszczonych na kiermaszu. Na wszystkich też czekał poczęstunek.

 

Autor: Jadwiga Mariola Wiercińska

Zdjęcia: Karol Bańkowski