Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Pomagam od serca!

W okresie Adwentu Caritas organizuję kilka akcji mających na celu pozyskanie żywności, środków czystości oraz funduszy, które umożliwią niesienie pomocy osobom biednym, chorym oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jedną z nich jest trwająca przez cały adwent akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W tym roku przeprowadzane jest ona pod hasłem „Płomień Miłosierdzia”.

 

W Niedzielę Chrystusa Króla, w parafiach diecezji drohiczyńskiej rozdawane były papierowe torby. Tydzień później, w I niedzielę adwentu, zostały one odniesione do kościołów, zapełnione produktami żywnościowymi oraz chemią. Akcja ta odbywała się po raz drugi, w tym roku Caritas przygotowało 5 tysięcy toreb. Dzięki zaangażowaniu wielu osób – zarówno tych, którzy zechcieli zapełnić torby produktami, wolontariuszy zbierających i segregujących produkty, kapłanów, którzy koordynowali zbiórkę w parafiach a często również pomagali w przewiezieniu zapełnionych toreb, przedstawicieli Szkolnych i Parafialnych Kół Caritas, udało sie zgromadzić wiele produktów, z których zostaną przygotowane paczki dla potrzebujących – zarówno w najbliższym czasie, jak i w ciągu całego roku.

 

„Tak-pomagam!” to ogólnopolska akcja zbiórki żywności przeprowadzana dwa razy w roku – w okresie adwentu i Wielkiego Postu. Podczas niej zbierana jest żywność z długotrwałym okresem ważności i łatwa w przechowywaniu. W tym roku zbiórka adwentowa odbyła  sie 9 i 10 grudnia na terenie Łochowa, Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego, Jabłonny Lackiej, Drohiczyna, Brańska, Siemiatycz i Bielska Podlaskiego.

 

Wszystkim wolontariuszom, opiekunom, kapłanom, właścicielom sklepów, członkom Szkolnych Kół i Parafialnych Zespołów Caritas za udział oraz pomoc w przeprowadzeniu tych szlachetnych i potrzebnych akcji wsparcia ludzi potrzebujących Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dziękuję z całego serca. Szczególna wdzięczność należy się wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zechcieli ofiarować swoje dary, dzięki którym wiele rodzin przeżyje Święta Bożego Narodzenia godnie i z uśmiechem.