Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Spotkanie Bożonarodzeniowe Caritas w Bielsku Podlaskim

Noworoczne spotkanie Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, odbyło się 15 stycznia w Bielsku Podlaskim. Na spotkanie przybyli wolontariusze z parafialnych zespołów Caritas, szkolnych kół Caritas, pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowych, świetlic terapeutycznych oraz biura Caritas Diecezji Drohiczyńskie. W uroczystości udział wzięli również – ks. bp Tadeusz Pikus, proboszcz parafii Matki Bożej z góry Karmel ks. Henryk Polak z wikariuszami, klerycy z drohiczyńskiego seminarium, senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej – pani marszałek Maria Koc i pan Tadeusz Romańczuk, poseł pan Dariusz Piontkowski,  władze oraz wszyscy ci, dla których ważne jest niesienie pomocy bliźnim.

 

Całość rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Przypomniał on zebranym, że miłosierdzie nie pozwala nam ograniczać pomocy ze względu na stan potrzebującego, ma być czynione ze względu na podobieństwo człowieka do Boga i być otwarte na każdego człowieka.

 

Druga część spotkania odbyła się w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Spotkanie było również okazją do przybliżenia i podsumowania dzieł czynionych przez Caritas podczas ostatniego roku. Ks. Łukasz Gołębiewski – dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej mówił o zorganizowanych koloniach, zbiórkach dla osób potrzebujących, paczkach świątecznych, akcji „Od serca”, współorganizacji pomocy dla Polaków mieszkających na Białorusi i Ukrainie, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, działalności świetlic socjoterapeutycznych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych, stypendiach dla dzieci i młodzieży „Skrzydła”, działalności Szkolnych Kół i oddziałów Parafialnych Caritas oraz otwarciu i działalności pierwszej w diecezji Jadłodajni im. św. Matki Teresy z Kalkuty. Powiedział również o planach – tworzeniu domu dziecka w Wyrozębach. Podziękował wszystkim zaangażowanym w dzieła miłosierdzia. W szczególny sposób złożono podziękowania dla pani marszałek senatu Marii Koc, za ogromne wsparcie programu stypendialnego „Skrzydła” oraz całość zaangażowania w pomoc Caritas.