Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

W zdrowym ciele zdrowy duch

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej chętnie biorą udział w  zajęciach nie tylko ruchowych i odczuwają ich pozytywne skutki. Trening autogenny Schulza jest jedną z najskuteczniejszych metod relaksacyjnych w dzisiejszych czasach. Relaksacja ta według autora to świetna metoda oddziaływania na własny organizm i życie psychiczne,  polegająca na wytwarzaniu u siebie stanu odprężenia i koncentracji.

 

Sama nazwa metody pochodzi od greckich słów auto – „sam" oraz genesis – „powstanie" i oznacza technikę relaksacyjną, którą każdy może zastosować samodzielnie. Stan relaksacji  to tak zwany stan autogeniczny, podobny do stanu między sennością a przedsennością. Pozwala na pasywną koncentrację, bo ćwicząc skupiamy się na własnych sugestiach i odczuciach, a nie staramy się je wywoływać za wszelką cenę. Ćwiczenia z biegiem czasu i kolejnym treningami przestrajają pracę organizmu, wywołując w nim pozytywne fizjologiczne zmiany a także przekształcają obraz siebie jako jednostki. Osoba oddająca się tym autosugestiom lepiej czuje swoje ciało.