Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Pomóc tym, którzy cierpią

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej podejmuje różne działania mające na celu pomoc i wspieranie osób doświadczonych przez chorobę. Od kilku lat prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej – w Sokołowie Podlaskim i Bielsku Podlaskim. Każdego dnia przyjeżdżają tam osoby niepełnosprawne, aby poprzez różnorodne działania zdobywać umiejętności zawodowe oraz wspólnie spędzać czas przy nauce i zabawie. Od 2010 roku działa również Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. W ramach jego działalności prowadzone jest poradnictwo z zakresu psychologii, prawa czy doradztwa zawodowego. Można również uzyskać pomoc w zakresie zasad zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej realizuje również różne projekty, mające na celu pomoc, aktywizacje oraz pozwalające rozwijać pasję i talenty osób niepełnosprawnych. Można tu wymienić „Razem do pracy”, „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych z powiatów sokołowskiego i węgrowskiego poprzez edukowanie ich rodziców i opiekunów”, „Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych”, „Nasza kreatywność <<Oto N>> – Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych”.

 

Ważnym punktem wspierającym osoby niepełnosprawne jest prowadzona przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Dysponuje ona nowoczesnymi łóżkami pielęgnacyjno-rehabilitacyjnymi, koncentratorami tlenu, odsysaczami i balkonikami. Jej asortyment jest systematycznie poszerzany. Sprzęt pomaga w opiece nad osobami chorymi, wpływa pozytywnie na jakość ich życia.

 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wspiera również różnorodne akcje i przedsięwzięcia pomagające chorym i niepełnosprawnym – zbiórki, aukcje bale charytatywne. Często organizowane są one przez Parafialne Oddziały Caritas czy Szkolne Koła, które poprzez swoją działalność w parafiach mogą łatwiej rozpoznawać potrzeby.