Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Wolontariusz XXI wieku – HELPort

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zaprasza wolontariuszy oraz osoby zainteresowane pracą wolontariacką, w wieku 16 – 60 lat, chcących podnieść swoje kwalifikacje, na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Wolontariusz XXI wieku – HELPort”.

 

 

Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu:
1. Opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w świetlicach i placówkach specjalistycznych
2. Animator czasu wolnego i zabaw
3. Opiekun osoby starszej

Dodatkowo w każdym programie szkoleń głównych zostaną przeprowadzone odrębne bloki tematyczne dotyczące pierwszej pomocy.
Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

Informacje i zapisy:                                                                                      
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej                                                                                     
ul. Lipowa 84                                                                                                              
08-300 Sokołów Podlaski                                                                                              
tel. (25) 787-37-40                                                                                                        

 

Projekt realizowany w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.