Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Baranki wielkanocne jako forma jałmużny wielkopostnej

Jednym z dzieł miłosierdzia, proponowanym przez Caritas, są rozprowadzane w parafiach baranki paschalne, mające symbolizować Jezusa Zmartwychwstałego. Tradycja ich święcenia sięga VII wieku, natomiast ich stawianie na stołach wprowadził w XIV w. papież Urban V. Zwyczaj ten do dziś jest pielęgnowany w wielu polskich domach.

 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej chcąc łączyć tradycję ze szczytnym celem rozprowadza baranki w całej diecezji, by w ten sposób pomóc najbardziej potrzebującym – dochód z ich sprzedaży pozwala nieść pomoc osobom potrzebującym z naszych parafii.