Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Święto Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

22 kwietnia 2017 roku, przeddzień Niedzieli Miłosierdzia, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej obchodziła swoje święto. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, którzy od lat wspierają działania Caritas: księża i siostry zakonne z Diecezji Drohiczyńskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych a przede wszystkim wolontariusze. Licznie zgromadziły się także dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, podopieczni „Skrzydeł”, reprezentanci parafialnych zespołów i szkolnych kół Caritas oraz podopieczni i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Uroczysta Gala, podczas której zaprezentowana została działalność Caritas Diecezji Drohiczyńskiej odbyła się w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Gospodarzem spotkania był ks. dr kan. Łukasz Gołębiewski – Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Przez całość jej trwania przewijała sie postać brata Alberta Chmielowskiego – patrona 2017 roku, którego życie oraz działalność jest wzorem i wsparciem dla osób niosących pomoc potrzebującym. W tym roku przedstawiono takie działania Caritas – program stypendialny „Skrzydła”, działalność Jadłodajni im. Matki Teresy z Kalkuty oraz tworzony Dom Dziecka RAFAEL.

 

Głównym punktem Gali było wręczenie statuetek Pro Christo za szczególne zaangażowanie i zasługi na rzecz działalności Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Otrzymali je: Parafialny Zespół Caritas im. św. Brata Alberta działający przy węgrowskiej bazylice, p. Jolanta Sidorowicz, dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury oraz panowie Dariusz Zakrzewski i Janusz Zakrzewski – właściciele Zakładów Mięsnych „Zakrzewscy”, wspierający prowadzoną przez Caritas Jadłodajnie oraz powstający Dom Dziecka Rafael. W tym roku uhonorowano również osoby wspierające Caritas poprzez przyznanie tytułu „Przyjaciel Caritasu”. Nagrody wręczał bp. Antonii Dydycz.

 

Podczas imprezy prezentowano na kiermaszach wyroby rękodzieła wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, które można było zakupić a także wygrać podczas loterii charytatywnej. Prowadzona przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej działalność jest zauważana i doceniana, czego wyrazem były składane przez przybyłych na Galę gości podziękowania i słowa uznania za pracę na rzecz potrzebujących.

 

Kolejną częścią obchodów Święta Caritas była Msza święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa. Tadeusza Pikusa w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, po której wszyscy zebrani goście udali się na obiad do Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II.

 

Święto Caritas było przede wszystkim podsumowanie i zaprezentowanie prowadzonych przez cały rok działań, uhonorowanie pracowników, wolontariuszy oraz wszystkich osób i instytucji wspierających działania wobec dzieci, osób niepełnosprawnych, ubogich czy dotkniętych klęskami żywiołowymi. Jest czasem dzielenia sie radością z bezinteresownej pracy dla bliźnich.

 

Tekst: Magdalena Chomać

Zdjęcia: Mariusz Karpiński