Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

XXIV Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2017

W niedzielę, 14 maja 2017 r., uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim mieli okazję wziąć udział w XXIV Festiwalu Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2017, pod hasłem „Idźcie i głoście”. Organizatorami konkursu byli: KSM Diecezji Drohiczyńskiej we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Diecezji Drohiczyńskiej, parafiami tejże Diecezji oraz Bielskim Domem Kultury. Patronatem honorowym objęli J.E. ks. biskup Tadeusz Pikus oraz ks. biskup senior Antoni Pacyfik Dydycz, a patronatem medialnym- Niedziela Podlaska.

 

Głównymi celami imprezy było propagowanie piosenki religijnej i patriotycznej, jako jednej z form wychowania, ewangelizacji i jedności, a także prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim.

 

Spotkanie rozpoczęto udziałem we mszy św. w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja, podczas której dziękowano za talent śpiewu, a zakończyło wspólne odśpiewanie „Barki”.

 

Zespół WTZ zaprezentował pieśń patriotyczną „Ojczyzno ma”, za którą otrzymał wyróżnienie komisji i duże brawa publiczności.

 

Udział w takich imprezach pozwala na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, ale przede wszystkim daje dużą satysfakcję wykonawcom.

 

Autor : Jadwiga Mariola Wiercińska

Zdjęcia: Ireneusz Swatko