Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Wypoczynek

Wzorem lat ubiegłych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, który został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.