Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Dzieci i młodzież z Białorusi na koloniach organizowanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

W dniu 3-go lipca, w święto św. Tomasza Apostoła, w kaplicy w Domu Miłosierdzia, biskup Antoni Dydycz odprawił Mszę świętą. Była ona sprawowana dla przybyłych z Białorusi uczestników kolonii organizowanych przez Caritas. W kierowanych do dzieci i młodzieży słowach przypominał wspólną historię obu krajów, podkreślał to co łączy oba narody. Zapewniał o pamięci i wsparciu. Eucharystia była również czasem podziękowania – koloniści słowami i kwiatami wyrazili wdzięczność za możliwość przebywania w Polsce, przygotowane tu dla nich atrakcje i pomoc, jakiej nieustanie doświadczają.

 

W koloniach odbywających się w dniach 27.06-6.07.2017 uczestniczy 45 dzieci w wieku 10-15 lat. Pochodzą z okolic Mińska. Ich obecność jest możliwa dzięki pomocy Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą pod tytułem „Cztery pory roku w polskiej tradycji ludowej – Mazowsze i Podlasie”, działaniom ks. bp Antoniego Dydycza oraz wsparciu ze strony Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie działającemu przy Episkopacie Polski. Wyjazdy organizuje Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.  Uczestnicy kolonii spotkali sie z przedstawicielami policji, Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej, Strażakami, wzięli udział w zajęciach z zumby, warsztatach deqoupage, pieczenia chleba i garncarskich. Mieli możliwość zwiedzić Warszawę – zarówno miejsca związane z historią Stolicy i Polski jak i Centrum Nauki Kopernik. Dla wielu z nich jest to jedyny wyjazd wakacyjny.