Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Dzień skupienia pracowników Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

12 października 2017r.,  pracownicy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, spotkali się na dniu skupienia w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim. Dzień ten był poświęcony wspólnej modlitwie, formacji oraz rozmowom odnoszącym się do podejmowanych przez Caritas dzieł. Nie zabrakło również rozmów oraz życzeń imieninowych skierowanych do ks. dyrektora Łukasza Gołębiewskiego oraz dyrektora Domu Miłosierdzia, pana Łukasza Wasiluka.

 

Udział w spotkaniu wzięli pracownicy biura Caritas, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim i Sokołowie, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez Caritas, pracownicy Domu Miłosierdzia oraz Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Podczas konferencji ks. Łukasz przypomniał zebranym, że wszystko  co czynimy wynika z naszej wiary oraz jest wyrazem miłości do Boga i bliźniego. Niesienie pomocy nie jest łatwe, często po ludzku wydaje się ona bezcelowa. Nie do nas należy jednak ocenianie osób potrzebujących. 

 

Jako pracownicy Caritas jesteśmy świadkami Chrystusa i mamy czynić dobro mimo wszystko. Podjęto również wspólna modlitwę – adorację Najświętszego Sakramentu i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Kulminacyjnym punktem dnia była Eucharystia odprawiana w intencjach Caritas przez ks. dyr. Łukasza Gołębiewskiego oraz ks. Pawła Badure, notariusza Sądu Biskupiego.