Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Trójgłos

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, już wielokrotnie udowodniali, że posiadają wiele zdolności. W czwartek, 26 października 2017 r., Ewa Czerkowska zdobyła wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Trójgłos Poetycki” zorganizowanym przez Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim. Warto zaznaczyć, iż w kategorii, w której startowała –były przyznawane wyłącznie wyróżnienia. Recytatorka przygotowała dwa utwory poetyckie, przy czym jeden z nich, zgodnie z wymogami, został zaprezentowany w języku białoruskim.

 

Celem konkursu było szerzenie kultury języka i żywego słowa wśród przedstawicieli młodego pokolenia Podlasia, przybliżenie kultury i języka mniejszości narodowych zamieszkujących pogranicze, ale także kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania odmiennych kultur. Ważna przy tym była także integracja wszystkich środowisk narodowościowych Podlasia.

 

Docenienie zarówno uzdolnień, jak i wkładu pracy w przygotowanie utworów, pozwala, szczególnie uczestnikom niepełnosprawnym na budowanie poczucia własnej wartości oraz integrację ze środowiskiem ludzi zdrowych.