Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Być bliżej człowieka

Pod takim hasłem w dniach 1-3 grudnia w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim odbyło się spotkanie formacyjno-integracyjne wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas. Łącznie wzięło w nim udział 65 osób – dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Siemiatycz, Sabni, Jabłonny Lackiej, Kożuchowa, Łochowa i Sokołowa Podlaskiego.

 

Spotkanie zainaugurowała msza święta, koncelebrowana przez dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – ks. Łukasz Gołębiewskiego i ks. Pawła Badurę, który przewodniczył trzydniowemu spotkaniu. Ksiądz Paweł oprócz prowadzenia codziennej modlitwy, głosił pouczające, a przede wszystkim inspirujące konferencje, trafiające do serc nie tylko zebranej młodzieży ale również ich opiekunów.

 

Ksiądz Paweł zauważył, że hasło przyświecające tegorocznemu spotkaniu powinno się rozumieć dwojako. Po pierwsze powinniśmy być bliżej drugiego człowieka, zauważać jego potrzeby, wspierać go w jego problemach, być otwartymi na jego troski i zmartwienia. Po drugie jednak, musimy być bliżej człowieka – nas samych. To, do czego nakłaniał wszystkich ksiądz Paweł opiera się na potrzebie poznania siebie samego, zajrzenia w głąb naszych serc i dojrzenia naszych zalet i talentów – aby je rozwijać oraz naszych wad – aby z nimi walczyć. Słowa usłyszane podczas konferencji skłoniły uczestników spotkania do refleksji na temat przebaczania oraz okazywania skruchy i wypowiadania, czasami bardzo trudnego słowa „przepraszam”.  

 

Oprócz codziennej modlitwy, młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w różnorodnych zajęciach. Pierwszego dnia brała udział w kursie  pierwszej pomocy. Dzień drugi upłynął na zajęciach plastycznych w tym zajęciach decoupage, podczas których uczestnicy mogli wykonać lampiony oraz ozdoby bożonarodzeniowe. Ostatniego dnia dzieciom i młodzieży podczas pracy grupowej zostały przybliżone wizerunki wybranych świętych, z których mogą czerpać inspirację w codziennym życiu i pomocy innym ludziom.

 

Spotkanie zakończył ks. Bp. Antonii Dydycz i dyrektor Caritas ks. Łukasz Gołębiewski, którzy po niedzielnym obiedzie podziękowali uczestnikom, a przede wszystkim opiekunom i wychowawcom za udział i dotychczasową pracę w Szkolnych Kołach Caritas na rzecz innych ludzi.