Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Zgromadzenie Dyrektorów Caritas Diecezjalnych

W dniach 15-16 stycznia 2018 r., w Centrum Edukacyjno – Charytatywnym Caritas Polska  w Warszawie, odbyło się Zgromadzenie Dyrektorów Caritas Diecezjalnych. Przewodniczył mu dyrektor Caritas Polska, ks. Marcin Ilżycki, swoje słowo do zebranych skierował również ks. bp. Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej oraz przewodniczący Komisji Nadzorczej Caritas Polski.

 

Podczas zebrania podsumowano działalność Caritas Polska, współpracę z Caritas Diecezjalnymi, akcje przeprowadzone w 2017 r. (m.in. Tak Pomagam, Kromka Chleba, pomoc uchodźcom i migrantom, akcje Pomoc Rodzinie), prowadzone programy – FEAD i Skrzydła. Rozmawiano o planach na przyszłość – planowanych na 2018 r. działaniach, rozwoju wolontariatu, projektach Caritas Polska na stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Zgromadzenie Dyrektorów Caritas Diecezjalnych było również czasem podzielenia się doświadczeniami. Diecezję Drohiczyńska reprezentował ks. Łukasz Gołębiewski, dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.