Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Ferie z Caritas ruszyły

Od 18 stycznia rozpoczynamy cudowne wyjazdy w góry. Wypoczynek zimowy w 2018 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika".
 
Wszystkim wyjeżdżającym życzymy miłych wrażeń!