Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Powołanie SKC w szkole w Skrzeszewie

Szkolne Koła Caritas są dobroczynną organizacją młodzieżową, która działa w oparciu o zaangażowanie jej członków oraz opiekunów koła, dyrekcji szkoły i Caritas diecezjalnego.   1 marca 2018 roku,  uczniowie Zespołu Szkół w Skrzeszewie również postanowili oficjalnie dołączyć do grupy młodych osób chcących pomagać innym. Już wcześniej ta chęć została zgłoszona p. Halinie Getler, dyrektor szkoły oraz ks. Łukaszowi Gołębiewskiemu, dyrektorowi Caritas.  Wszyscy uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum mieli możliwość zapoznać się z działalnością Caritas Diecezji Drohiczyńskiej a chętni do włączenia się w działalność Koła otrzymali legitymacje członkowskie. Opiekunem Koła została p. Joanna Kopówka, którą w działaniu czynnie wspierał ks. Janusz Bolewski.

 

Głównym celem pracy Koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych. Poprzez działanie na rzecz innych młodzi ludzie uczą się działania i zauważania potrzeb. Ta nauka będzie dawała efekty przez całe życie, jako osoby dorosłe również będę uwrażliwieni na potrzeby słabszych.