Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

e-Mocni

Gmina Bielsk Podlaski jest jedną ze stu gmin z całej Polski biorących udział w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanym przez Fundację Aktywizacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych, ponad 18 tys. dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu. Na terenie gminy Bielsk Podlaski koordynatorem regionalnym jest Iwona Kołos, a trenerem Jan Kita.


W związku z realizacją tego projektu, 20 marca 2018 r., Jan Kita przeprowadził szkolenie internetowe dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. W pierwszym etapie, biorący udział utrwalili sobie podstawy obsługi komputera, zakładania folderów oraz korzystania z pamięci przenośnej. Utrwalono także wiedzę na temat programu Microsoft Word, w tym wklejanie do dokumentu tekstowego zdjęć i ilustracji.


Przeprowadzone w bardzo ciekawej formie, z wykorzystaniem metod aktywizujących, zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie. Padało wiele pytań, na które trener chętnie odpowiadał. Tego typu zajęcia potwierdzają potrzebę realizacji szkoleń o profilu informatycznym.