Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Święto Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Wzorem lat ubiegłych, w sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia, pracownicy, podopieczni, wolontariusze oraz ludzie wspierający dzieła Caritas spotkali się w Sokołowie Podlaskim na swoim święcie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął ks. bp Tadeusz Pikus oraz wicemarszałek Senatu Maria Koc.

 

Cześć oficjalna miała miejsce w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ks Łukasz Gołębiewski – witając zebranych powiedział, ze  ,,Pomagając innym, pomagamy sobie, uszlachetniając swoją duszę”, chcąc w ten sposób docenić okazaną pomoc oraz zachęć do dalszej współpracy.

 

Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: księża na czele z ks. bp Tadeuszem Pikusem, ks. bp Antonim Dydyczem oraz ks. Krzysztof Sroka, wicedyrektor Caritas Polska,  przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, Banku i urzędów, z którymi Caritas współpracuje i dzięki których wsparciu możliwa jest tak szeroko zakrojona działalność na rzecz drugiego człowieka. Nie zabrakło Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas, terapeutów i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Podczas uroczystości ks. Łukasz Gołębiewski otrzymał honorową odznakę ,,Primus In Agendo”, przyznaną przez Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy oraz rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Wręczona została ona przez  wicemarszałek Senatu Maria Koc oraz posła Daniela Milewskiego.

 

Podczas Gali przypomniano również dziedziny działalności Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – działalności świetlic socjoterapeutycznych, akcjach charytatywnych oraz realizowanych projektach, jadłodajnia w Sokołowie Podlaskim, Warsztatach Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych, Diecezjalnym Ośrodku Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz o realizowanej budowie Domu Dziecka RAFAEL. Dużo uwagi poświecono programowi stypendialnemu dla dzieci i młodzieży „Skrzydła”. Całość uświetniły również występy artystyczne w wykonaniu uczniów ZS nr 1 w Sokołowie Podlaskim, podopiecznych Programu Skrzydła oraz członków Szkolnych Kół Caritas.

 

Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie statuetek ,,Pro Christo” za szczególne zasługi na rzecz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. W tym roku honorowe statuetki otrzymali: Parafialny Oddział Caritas w Stoczku, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (statuetkę odebrał poseł Daniel Milewski) oraz ks. Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas Polska, którego reprezentował ks. Krzysztof Sroka – Wicedyrektor Caritas Polska. Wyróżniono również osoby wspierające działania Caritas Diecezji Drohiczyńskiej tytułem „Przyjaciel Caritas”. W tym roku zostali nim uhonorowani: wicemarszałek Senatu Maria Koc, Teresa Karczmarek -zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych i Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, Leszek Iwaniuk – starosta sokołowski, Bartłomiej Kulisz – koordynator projektów pomocy żywnościowej w Caritas Polska, Raisa Rajecka – wójt Gminy Bielsk Podlaski, Marzenna Hardej – Dyrektor Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej, parafia Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie, parafia Wniebowzięcia NMP oraz św. Stanisława bm w Narwi oraz wolontariusz Caritas Jolanta Celińska.

 

Kolejną częścią obchodów Święta Caritas była sprawowana Msza św. w sokołowskim sanktuarium Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. bp Tadeusza Pikusa, po której wszyscy udali się na obiad do Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II.