Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej po raz kolejny realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej, gdzie OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Osoba z takim skierowaniem zgłasza się do danej Parafii i na tej podstawie otrzymuje pomoc żywnościową.

 

Wszystkie Parafie zapraszamy do udziału w POPŻ Podprogram 2018, który rozpocznie się we wrześniu 2018r.

 

Plakat w wersji .pdf do pobrania.

 

 


Plakat-dystrybucja-A2