Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

40. rocznica wyboru Jana Pawła II – PAMIĘTAMY-DZIĘKUJEMY

"Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr".

(List apostolski Novo millennio ineunte, 2001 r.)