Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Klubowe zajęcia w WTZ

Program „Zajęcia Klubowe w WTZ” dla osób niepełnosprawnych w Bielsku Podlaskim już został uruchomiony. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

 

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy odeszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztatcie terapii zajęciowej. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim wraz z Powiatem Bielskim przystąpił do realizacji tegoż programu i z początkiem września uczestnicy rozpoczęli zajęcia  klubowe. Obecnie w zajęciach uczestniczy 14 osób niepełnosprawnych z całego Powiatu Bielskiego.

 

Autor: Monika Piotrowska-Śliwińska