Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Niedziela Misyjna ze św. Janem Pawłem II w Jabłonnie Lackiej

21 października 2018 r. w parafii Jabłonna Lacka uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień Misyjny. Naszym obchodom patronował św. Jan Paweł II, wielki misjonarz przełomu II i III tysiąclecia chrześcijaństwa. Nasz wielki Rodak od początku pontyfikatu pokazywał światu, jak wielka jest powaga i znaczenie misji. W dniu wyboru na Stolicę Piotrową apelował: Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Następne lata ukazały, jak głęboko sam zaangażował się w głoszenie Ewangelii. Odbył ponad 100 podróży do krajów wszystkich kontynentów. Mówił:  Od samego początku mojego pontyfikatu zdecydowałem się podróżować aż po krańce ziemi, by dać wyraz tej trosce misyjnej, i właśnie bezpośredni kontakt z ludami, które nie znają Chrystusa, przekonał mnie bardziej, jak pilna jest ta działalność. Przez swoje działania Jan Paweł II ożywiał i umacniał ducha misyjnego w Kościele. Zwracał uwagę na aktualność misji we współczesnym świecie. W jednej z encyklik pisał: Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły.

 

Podejmując dziedzictwo św. Jana Pawła II, w niedzielę misyjną uczniowie zrzeszeni w Szkolnym Kole Caritas w Jabłonnie Lackiej oraz ich rodzice przygotowali „papieskie” kremówki, które były rozdawane wiernym po Mszach Świętych. Zebrane ofiary przeznaczono na pomoc misjom. Po wieczorowej mszy świętej młodzież przedstawiła program audiowizualny, składający się z montażu słowno-muzycznego oraz prezentacji przybliżającej postać św. Jana Pawła II. Wszyscy odmówili Różaniec w intencji misjonarzy na całym świecie.

 

Misyjna inicjatywa Szkolnego Koła Caritas spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony parafian. Modlitwa i zebrane ofiary materialne staną się cennym wsparciem katolickich dzieł misyjnych. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w sprawę misji daje nadzieję, że Dobra Nowina o zbawieniu będzie nadal głoszona zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i we wszystkich zakątkach współczesnego świata.

 

 

Urszula Wałachowska

Opiekun SKC w Jabłonnie Lackiej