Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Patriotyczna inauguracja działalności Objazdowego Teatru Osób Niepełnosprawnych

Działający już od kilku lat w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim, Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych, zaingurował swoją działalność w sposób bardzo patriotyczny. Przygotowany montaż słowno-muzyczny, prezentujący wiersze i pieśni okresu międzywojennego, na cześć stulecia odzyskania niepodległości został zaprezentowany szerokiej publiczności.

 

W siedzibie WTZ obejrzała go młodzież Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Klemensa Piłsudskiego, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy oraz członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Bielsku Podlaskim. Na zakończenie imprezy, wszyscy obecni zostali obdarowani piernikami w kształcie serca, które zostały pomalowane w barwy narodowe.

 

Impreza wpisała się w sposób znaczący w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Autor: Jadwiga Mariola Wiercińska

Zdjęcia: Jadwiga Mariola Wiercińska