Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Szkole Podstawowej w Górkach – Grubakach

W dniu 5 grudnia  w Szkole Podstawowej im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego  w Górkach – Grubakach obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, połączony z oficjalną prezentacją Szkolnego Koła Caritas,  które od października bieżącego roku rozpoczęło swoją działalność w tej placówce. Całą uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Bożena Rudnik, która przywitała przybyłych gości , ks. dr Łukasza Gołębiewskiego – dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ks. kan. Marka Toruńskiego – proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Korytnicy, p. Annę Piórkowską Przewodniczącą Rady Rodziców, członków rady p. Hannę Giers, p. Anitę Tryfon oraz całą społeczność szkolną.

 

Następnie odbyło się  przedstawienie pt. Dobro, w którym uczniowie zachęcali nas, abyśmy bezinteresownie pomagali drugiemu człowiekowi. Zwieńczeniem przedstawienia był film pt. Pomagając innym pomagasz sobie, który w bardzo wymowny sposób pokazał, że dobro wraca. Po występach przyszedł czas na prezentację Szkolnego Koła Caritas, do którego należy 24 uczniów z  klas od IV do VII. Opiekunem  jest Pani Agnieszka Morawska, nauczyciel katecheta, zaś asystentem kościelnym Ks. Rafał Romańczuk, wikariusz parafii korytnickiej.  Koło  prowadzić będzie działania  o charakterze dobroczynnym,  włączając się w  zadania opiekuńcze i wychowawcze na terenie szkoły, parafii  i diecezji.

 

W dalszej części głos zabrał ks. dr Łukasz Gołębiewski, który odczytał dekret o powołaniu SKC w szkole w Górkach – Grubakach, a następnie  wręczył wszystkim wolontariuszom legitymacje, upominki oraz podziękowania za udział w konkursie „ Polska w barwach biało czerwonych”, którego organizatorem było Caritas  Diecezji Drohiczyńskiej z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości. Po części oficjalnej przyszedł czas na niespodziankę, którą przygotowały mamy z Rady Rodziców czyli pyszne gofry oraz watę cukrową. To była bardzo miła i podniosła uroczystość.

 

Dziękujemy pani Monice Szczepańczyk, koordynatorce SKC za koszulki, kamizelki, wsparcie i życzliwość. Podziękowania kierujemy również na ręce pani dyrektor, rodziców oraz tych wszystkich, którzy w najmniejszym stopniu sprawili, aby ten dzień był wyjątkowy.