Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Być Wolontariuszem!

Zawsze uśmiechnięte i chętnie niosące pomoc, poświęcają siebie i swój czas dla bliźnich w potrzebie, od wielu lat działają w składzie siedmio osobowym w Parafialnym Zespole Caritas przy Parafii św. Jana Bosco. Opiekunem zespołu jest ks. Sławomir Goworek. Panie udzielają się między innymi w takich przedsięwzięciach jak: dystrybucja żywności w ramach programu FEAD 2014-2020 oraz rozprowadzaniem: zniczy, baranków wielkanocnych, świec „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, jak też wydawaniem używanej odzieży. 

 

W zeszłym roku Panie pojechały do Caritas Polska na szkolenie liderów wolontariatu, co zaowocowało zorganizowaniem zajęć manualnych z decupage oraz tworzeniem ozdobnych pocztówek i bombek. Zespół pojechał także w listopadzie na wycieczkę do Korycin pod opieką Pani Marianny Zielińskiej. Uczestnikami wyjazdu były Panie z PZC, podopieczni oraz osoby w których tkwi potencjał by zostać wolontariuszem.

 

Do tych przedsięwzięć włączyli się, także zaproszeni goście. Wspólna integracja przyczyniła się do pokazania radości jaka płynie z pracy wolontariusza. Liderzy wolontariatu po tych spotkaniach mówią iż: „Panie bawiły się wspaniale. Przyjemnie patrzeć na nie kiedy zapominają o swoich kłopotach . Wiemy, że oczekują następnych spotkań. Już jedna z tych pań przyszła do nas do pomocy przy rozładunku towaru unijnego”.

 

Panie z Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii św. Jana Bosco zapraszają do siebie wszystkie chętne osoby które chciałyby zostać wolontariuszami.

 

Koordynator Wolontariatu Monika Szczepańczyk