Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Spotkanie informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami w Białej Podlaskiej

Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych prowadzony przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od wielu lat poza stacjonarną działalnością prowadzi w terenie Spotkania Informacyjne, w których uczestniczą osoby z niepełnosprawnościami. Ostatnie takie Spotkanie mialo miejsce 12 lutego 2019 roku w Białej Podlaskiej. Na Spotkanie licznie przybyły osoby niepełnosprawne z Białej Podlaskiej i z okolicznych miejscowości.

 

Spotkanie odbywało się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Białej Podlaskiej, za bezpłatne użyczenie sali i miłe przyjęcie jako organizatorzy jesteśmy niezmiernie wdzięczni Prezydentowi Miasta Biała Podlaska  Panu Michałowi Litwiniukowi.

 

Zebranych gości przywitał koordynator Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych pan Jarosław Panufnik. W swoim słowie skierowanym do osób z niepełnosprawnościami przedstawił w skrócie historię Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych w Sokołowie Podlaskim, a także zaznaczył potrzebę kontynuacji zadań jakie podejmuje DOWON wobec tej grupy społecznej.

 

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników Spotkania cieszyły się tematy jakie były poruszane przez specjalistów pracujących w Diecezjalnym Ośrodku Wsparcia.

 

Prawnik Sylwia Kamińska poruszyła temat ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną, przedstawiła dwie formy ubezwłasnowolnienia funkcjonujące w polskim systemie prawnym, poruszyła temat próby zmian instytucji ubrezwłasnowolnienia na inne formy wsparcia tychże osób, któreby nie ograniczały praw osób z niepełnosprawnością, a jednocześnie zabezpieczały ich byt.

 

Psycholog Anna Katarzyna Kot wygłosiła wykład w formie warsztatów dotyczy psychologicznych uwarunkowań w procesie radzenia sobie w sytuacjach trudnych z perspektywy osoby niepełnosprawnej, rodzica i kadry współpracującej z osobami niepełnosprawnościami. Uczestnicy Spotkania podczas wystąpienia wymieniali cechy jakie posiada osoba pełnosprawna, jak również osoba, której towarzyszy niepełnosprawność. Rozmawiali o uczuciach towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, barierach jakie muszą te osoby pokonywać w ciągu każdego dnia.

 

Doradca zawodowy Eliza Krasowska, przedstawiła uczestnikom spotkania jak praca zawodowa pozytywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej. Osoby z niepełnosprawnościami mogły dowiedzieć się z jakich form wsparcia mogą korzystać by zdobyć pracę. Poruszony był temat nieforunnych zapisów w orzeczeniach o niepełnosprawności wydawanych przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub w zaświadczeniach wydawanych przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych na których widnieją zapisy "żadna praca". Osoby z niepełnosprawnością niejednokrotnie widząc taki zapis w swoich orzeczeniach myślą, że nie mogą podjąć zatrudnienia, co nie jest zgodne z prawdą, a o czym zostali uświadomieni uczestnicy spotkania informacyjnego.

 

Spotkanie Informacyjne zostało współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON_wersja_podstawowa-bez-pola-300x122