Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Spotkanie Informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami w Hajnówce

W dniu 18-go czerwca pracownicy Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej spotkali się z osobami niepełnosprawnymi mieszkającymi w Hajnówce i w powiecie hajnowskim. Dzięki gościnności władz lokalnych spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 

Spotkanie rozpoczął Jarosław Panufnik – koordynator Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych, przedstawiając historię Ośrodka, jego, działalność, rozwój i plany na przyszłość.

 

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników Spotkania cieszył się temat instytucji ubezwłasnowolnienia i zmian jakie w tym aspekcie przewiduje polskie prawo, który wygłosiła Sylwia Kamińska – prawnik.

 

Pani Aneta Rosochacka – doradca zawodowy przedstawiła sposoby przełamywania barier psychologiczno-społecznych jakie występują pośród osób z niepełnosprawnościami, a także w ich otoczeniu mających wpływ na aktywizację zawodową.

 

Kolejnym prelegentem spotkania była Anna Kot – psycholog pracująca na co dzień z osobami niepełnosprawnymi przedstawiając labirynty codzienności z jakimi osoby niepełnosprawne muszą się mierzyć oraz sposoby ich pokonywania.

 

Merytoryczną część spotkania zakończył Marek Wiewiórka pracujący w Ośrodku jako specjalista ds. rehabilitacji. W swoim wystąpieniu przedstawił metody rehabilitacji leczniczej dla osób z niepełnosprawnościami w warunkach domowych.

 

Po zakończeniu merytorycznej części był czas na wspólny obiad i zadawanie pytań specjalistom pracującym w DOWON.

 

 

 

 

logo PFRON

 

 

 

 

 

Działalność DOWON jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.