Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Zaufaj. Zrozum. Zapobiegaj.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 15 kwietnia 2019r. rozpoczął realizację projektu pt. „Zaufaj. Zrozum. Zapobiegaj.”  Projekt składa się z trzech modułów.

 

Pierwszy moduł noszący nazwę „Zaufaj” -skierowany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których problemy mogą prowadzić do powstania przestępczości lub są jej efektem.  W ramach projektu osoby dotknięte przemocą lub w jakikolwiek sposób mające z nią styczność mogą skorzystać z porad ekspertów w Centrach Pomocy powstałych w czasie rozpoczęcia realizacji projektu. Centra te znajdują się w Sokołowie Podlaskim, Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim, w których dyżury pełnią psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, seksuolog i edukator profilaktyki uzależnień.

 

Drugi moduł o nazwie „Zrozum”- skierowany jest do nauczycieli i wychowawców, którzy w podczas szkoleń zrozumieją współczesne problemy ludzi młodych, poznają techniki i metody skutecznej pomocy im tak aby przeciwdziałać przestępczości lub potrafić udzielić pomocy jej ofiarom.

 

Trzeci moduł „Zapobiegaj – przyczynom przestępczości” – skierowany jest do wszystkich beneficjentów projektu.

 

W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby dorosłe jak również młodzież i dzieci.  Poza typowo doradczo – wspierającą formą pomocy w projekcie realizowane są także działania profilaktyczne dot. tematów odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, problematyki uzależnień, cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci realizowane przy współpracy z Komendą Miejską Policji.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 

Krzysztof Zając