Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Wolontariusz/praktykant w męskiej bursie poszukiwany!

Bursa im. św. Stanisława Kostki poszukuje wolontariusza (mężczyzny), który chciałby zapoznać się ze stosowaną w Bursie metodą wychowawczą i zaangażować się w życie domu oddając 10 miesięcy swojego życia na pracę z młodzieżą (01.09.2019 r. – 26.06.2020 r.).

 

Zadania:

Wolontariusz będzie uczestniczył w codziennym życiu placówki, budując relacje z podopiecznymi i wspierając kadrę Bursy w realizacji działań pedagogicznych.

 

 

 

Poszukujemy wolontariusza, który jest osobą:

 • pełnoletnią,
 • samodzielną,
 • otwartą na współpracę w zespole,
 • potrafiącą budować relacje,
 • wyznania katolickiego,
 • lubiącą sport,
 • posiadającą prawo jazdy kategorii B,
 • aktualną książeczkę zdrowia.

 

Oferujemy:

 • porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych;
 • zapewnione mieszkanie;
 • wyżywienie;
 • ubezpieczenie OC i NNW;
 • możliwość sprawdzenia się w pracy z młodzieżą;
 • możliwość bezinteresownego dawania siebie innym;
 • możliwość rozeznania drogi życia dla osób, które myślą o staniu się w przyszłości wychowawcami w placówkach świeckich lub duszpasterzami młodzieży (od lat Bursa umożliwia praktykę seminarzystom, pomagając w rozeznaniu powołania).

 

Zespół wychowawczy Bursy tworzą kapłan, świeccy wychowawcy i wolontariusz (praktykant) stacjonarny oraz wolontariusze dochodzący, zaangażowani w różne szczegółowe zadania (korepetycje, spotkania w grupach, prace przy domu). Bursa współpracuje z rodzicami, ze szkołami wychowanków, Centrum Pomocy Rodzinie i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

Więcej o Bursie

Bursa im. św. Stanisława Kostki jest placówką Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. W ubiegłym roku minęło jubileuszowe 25 lat, odkąd wspiera ona i wychowuje zwykłą młodzież męską, pobierającą naukę w szkołach średnich na terenie miasta Szczecinka (zachodniopomorskie). Młodzi mieszkają w Bursie nie tylko z racji utrudnionego dojazdu z małych miejscowości swojego stałego pobytu, ale i dlatego że nasz dom ma swój własny innowacyjny program wychowawczy.  Dom jest kameralny (maksymalnie 25 chłopców) i proces wychowawczy oparty jest na dynamice grupy. Stosujemy metody wychowawcze z kręgu pedagogiki personalistycznej w odróżnieniu od większości internatów korzystających z metody dozoru. Wychowanie traktujemy jako proces integralny obejmujący sferę intelektualną (nauka), fizyczną (sport), duchową (praktyki religijne, formacja, opieka duchowa), emocjonalną (praca warsztatowa w grupach, dynamika grupy) i samodzielności (praca, rozwijanie pasji). Program jest ciągle ewaluowany i daje możliwość kreatywnego włączenia się w jego współtworzenie i modyfikowanie. Część naszych wychowanków to podopieczni rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, dla których Bursa stanowi etap usamodzielnienia. Jest to jedyna placówka charytatywna o  takim profilu na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i nowatorska w skali kraju.

Zgłoszenia prosimy przesyłam poprzez formularz na stronie:
http://www.bursa.szczecinek.caritas.pl/kontakt