Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Zakończyły się kolonie Caritas dla dzieci i młodzieży z Białorusi

Grupa 45 kolonistów z Białorusi polskiego pochodzenia wypoczywała w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

 

Obecność dzieci i młodzieży  jest możliwa dzięki wsparciu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą pod tytułem  „Barwy kultury – Mazowsze i Podlasie – Białoruś” i działaniom ks. bpa Antoniego Dydycza oraz wsparciu ze strony Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie działającemu przy Episkopacie Polski. Wyjazdy organizuje Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. 

 

Jak co roku kolonie te umożliwiły uczestnikom poznanie kultury, tradycji, historii i geografii Polski. Ważnym elementem była integracja z rówieśnikami z Polski, budowanie poczucia więzi z Polską i polskością.

 

W intencji przybyłych kolonistów została odprawiona Msza Święta przez ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza . We Mszy Świętej uczestniczył ks.dr Łukasz Gołębiewski – Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ks. Mateusz Roguski oraz brat Dzmitry Bialanau.

 

Dzieci i młodzież z  białoruskiej Polonii odpoczywały, zwiedzały okolicę , wzięli  udział w zajęciach edukacyjnych, obejmujących między innymi naukę języka polskiego, warsztatach tańca oraz warsztatach dietetyczneych. W trakcie lekcji j. polskiego nauczyciel oprócz nauki języka, przekazywał uczestnikom wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, historii i tradycji narodowych. Warsztaty  dietetyczne miały  za zadanie pokazać dzieciom i młodzieży jak ważne jest prawidłowe odżywianie się i jak odżywianie wpływa na samopoczucie i zachowanie człowieka. Celem warsztatów tanecznych było kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką , pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.

 

W ramach pobytu w Sokołowie Podlaski zorganizowano jednodniową wycieczkę  turystyczno-krajoznawczą do Kazimierza Dolnego. Dodatkowo dzieci i młodzież uczestniczyli w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych zajęciach wieczornych z udziałem animatorów – quizach wiedzy,występach – Mam Talent oraz  atrakcyjnych  konkursach.

Dla większości  uczestników kolonii był to pierwszy kontakt z naszym krajem.

 

Senat (Copy)