Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Zaufaj. Zrozum. Zapobiegaj.

Dnia 13.08.2019r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Węgrowie w ramach projektu pn. „Zaufaj. Zrozum. Zapobiegaj.”, który dofinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, odbyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz plastyczne. Podczas zajęć sportowych dzieci opowiadały jakie sporty lubią najbardziej. Po rozgrzewce trener wytłumaczył jakie ćwiczenia będą wykonywane oraz pokazał prawidłową technikę wykonania ćwiczeń. Tabata – zestaw ćwiczeń, które wykonujemy z największą częstotliwością w czasie 20 sekund, pomiędzy ćwiczeniami jest 10 sekund przerwy. Dzieci wraz z trenerem wykonały 3 serie ćwiczeń zaproponowanych przez trenera, a w 4 serii zadaniem dzieci było wymyślenie po jednym ćwiczeniu. Po Tabacie obowiązkowe było rozciąganie. Po chwili odpoczynku dzieci bawiły się w „Chodzi lisek koło drogi”.

 

Podczas zajęć plastycznych zadaniem dzieci było stworzenie Kodeksu Zasad panujących w Świetlicy a także wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej krajobraz nadmorski pt.: „Moje wakacyjne marzenia”. Dzieci swoje prace przygotowały swoje prace wykorzystując farby plakatowe. W ramach podsumowania zajęć dzieci opowiadały swoje wrażenia z pobuty nad morzem podczas kolonii. Zajęcia te miały na celu rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych u dzieci oraz zwrócenie uwagi na poszanowanie wartości, a także uwrażliwić młode pokolenie na piękno polskiej przyrody.