Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej po raz kolejny realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego tj. 1402zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

 

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. Osoba z takim skierowaniem zgłasza się do danej Parafii i na tej podstawie otrzymuje pomoc żywnościową.

 

Wszystkie Parafie zapraszamy do udziału w POPŻ Podprogram 2019, który rozpocznie się we wrześniu 2019r.

Nr do kontaktu:  664-927-812, 25-787-37-40