Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja VII

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim w okresie od 01.08.2019r. do30.09.2019r. realizuje projekt: „ Zwyczaje, Obrzędy i Tradycje – Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych – edycja VII”.

 

Projekt ten to już kolejna edycja która zakłada kultywowanie przez osoby niepełnosprawne obrzędów i tradycji ludowych osadzonych w katolickim i prawosławnym roku obrzędowym. Zakłada przygotowanie człowieka do spotkań z innością, propagowanie postawy aktywnej tolerancji, traktującej odmienność jako wartość, a nie powód do wykluczenia.

 

Proponowane działania przyczynią się do wzbudzenia i poszerzenie potrzeby prowadzenia dialogu między kulturowego, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Podlasia i podtrzymywania tożsamości narodowej.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Bielskiego.

 

 

Autor tekstu: Monika Piotrowska-Śliwińska