Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Niesamowity finał akcji „Tornister na wschód” 2019

Od początku września w akcję „Tornister na wschód” zorganizowanej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej włączyli się ludzie, których serca otwarte są na potrzeby osób niezamożnych, potrzebujących. W tym roku skierowaliśmy wspólnie z diecezjanami naszą pomoc dla dzieci i młodzieży polonijnej będącej w trudnej sytuacji życiowej z Białorusi. Akcja zbierania artykułów szkolnych była prowadzana w szkołach i parafiach na terenie całej diecezji drohiczyńskiej, angażowali się w nią uczniowie, nauczyciele, wolontariusze, rodzice, opiekunowie SKC, księża i wszyscy Ci którym los osób dotchniętych niedolą ludzką nie jest obojętny.

 

Dnia 12 września podczas Diecezjalnych Dni Młodzieży w Serpelicach Caritas oficjalnie przekazała zabrane artykuły szkolne oraz plecaki ks. Andriejowi Żylewiczowi, Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, który przekaże przybory szkolne potrzebującym dzieciom i młodzieży mieszkającej w obwodzie mińskim i obwodzie mohylewski na Białorusi.

 

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim w imieniu Nas Wszystkich nieśli przybory szkolne jako Dar Diecezjan i Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył Ks. Bp Piotr Sawczuk.

 

Z wiarą, iż zebrane artykuły przyniosą wiele radości i pożytku oraz będą pomocą polonijnym rodakom z Białorusi, składamy wyrazy wdzięczności naszym diecezjanom za troskę i włączenie się w tą wzorową akcję, bo jak wspomniał ks. Mieczysław Maliński: „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” . Serdeczne wszystkim Bóg zapłać!