Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

„Ochrzczeni i posłani” – wydarzenie w Diecezji Drohiczyńskiej

„Ochrzczeni i posłani” – wydarzenie w Diecezji Drohiczyńskiej, które przybliżyło Wolontariuszom Szkolnym Kół Caritas poświęcenie i pracę Misjonarzy na świecie. Ze swoim świadectwem pracy podzieliły się wolontariuszki Emilia i Patrycja oraz ks. kan. Zbigniew Grabowski. To piękna lekcja pomagania i dawania siebie drugiemu człowiekowi.
 
 
Dziękujemy za uczestnictwo wolontariuszom ze Szkolnych Kół Caritas i opiekunom: s. Wiesławie Rypinie, s. Bożenie Gałeckiej i Pani Agnieszce Olendzkiej.
 
Wydarzenie zorganizował ks. Wojciech Piotrowski – Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Diecezji Drohiczyńskiej.

 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej