Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Płomyk nadziei

Akcja Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w ramach której proponujemy, aby na grobach naszych bliskich w Uroczystość Wszystkich Świętych, obok wielu zniczy zapłonął także ten, który będzie symbolem naszej solidarności z potrzebującymi – gdyż wszyscy jesteśmy powołani do Miłosierdzia.

 

1 i 2 listopada w sposób szczególny otaczamy pamięcią i modlitwą naszych najbliższych, rodzinę i przyjaciół, którzy odeszli z tego świata. Pochylając się nad grobami i zapalając znicz nie zapomnijmy jednak o życiu doczesnym i o ludziach najbardziej potrzebujących.

 

Znicze trafiają do wszystkich parafii, rozprowadzaniem zajmują się wolontariusze Caritas, ministranci i kapłani. Znicze można kupić przed kościołami w niedziele i dni powszednie poprzedzające 1 listopada.

 

Cegiełkę za nabycie zniczy Caritas przeznaczy na pomoc najuboższym mieszkańcom naszej diecezji. Znicz jest w cenie 5zł, każdy opatrzony jest logo Caritas.