Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Tak Pomagam!

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach podczas zbiorki żywności "TAK POMAGAM" 6-7 XII 2019 r.