Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Kontakt

Adres:
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
17-312 Drohiczyn,
ul. Kościelna 10,
e-mail: drohiczyn@caritas.pl
www.drohiczyn.caritas.pl

 

Adres do korespondencji:
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski

tel/fax:. (25) 787 37 40

 

Konto: BS Siemiatycze O/Drohiczyn
Nr: 34 8092 0001 0031 0750 2000 0010

NIP: 544-13-05-837
Regon: 050326429

 

Dyrektor: Ks. dr Łukasz Gołębiewski
e-mail: golebiewski@autograf.pl