Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

POPZ-logotypy_mini

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

 • 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 • 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

– ośrodki pomocy społecznej,

– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

 

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

 

PODPROGRAM 2017 – WYTYCZNE ORAZ ZAŁĄCZNIKI:

 

– Wytyczne IZ: Podprogram-2017-1

Podział na kobiety i mężczyzn

Skład_zestawu_rocznego_2017-1

OPL_Ankieta-POPŻ-2017

– Lista osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej: Załącznik-nr-1-1.xlsx

– Ewidencja wydania artykułów spożywczych: Załącznik-nr-2-1.xlsx

– Ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych: Załącznik-nr-4-1.xlsx

Skierowanie: Skierowanie.docx

 

 

Podprogram 2014

Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r.,  dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400  paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

 

Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi  11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.

 

Załączniki do pobrania:

 

 1. Zalącznik do wytycznych 2016- lista osób.xls
 2. Zalącznik do wytycznych 2016- ewidencja.xlsx
 3. Zalącznik do wytycznych 2016- ewidencja przyjetych i wydanych.xlsx
 4. Zalącznik do wytycznych 2016- skierowanie OPS.docx
 5. Zalącznik do wytycznych 2016- oświadczenie osoby bezdomnej.docx
 6. Zalącznik do wytycznych 2016- oświadczenie osoby wskazanej na liście OPS.docx
 7. Wniosek FEAD 2016 dla parafii.doc

 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM:

 1. Parafia Wniebowzięcia NMP ul. Kościelna 3, 17-120 Brańsk
 2. Parafia Świętej Doroty Męczenniczki Domanowo 75, 17-120 Brańsk
 3. Parafia NMP Wspomożenia Wiernych Klichy 2 A , 17-120 Brańsk
 4. Parafia Najświętszego serca Pana Jezusa Chojewo nr 102, 17-120 Brańsk
 5. Parafia Św. Trójcy Przenajświętszej ul. Ks. M. Badowskiego 1, 17-123 Rudka
 6. Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ul. 1 Maja 76, 17-240 Czeremcha
 7. Parafia Świętych Cyryla i Metodego  ul. 3 Maja 65, 17-200 Hajnówka
 8. Parafia Świętego Antoniego Padewskiego Gnojno nr 47, 21-543 Konstantynów
 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce
 10. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej ul. Okrężna 2, 17-330 Nurzec Stacja
 11. Parafia Trójcy Przenajświętszej ul. Kościelna 10 A, 17-312 Drohiczyn
 12. Parafia Wniebowzięcia NMP ul. Strażacka 5, 07-100 Węgrów
 13. Parafia Św. Piotra z Alakantary i Św. Antoniego z Padwy ul. Kościuszki 27 a, 07-100 Węgrów
 14. Parafia Miłosierdzia Bożego ul. Oleksiaka Wichury 5, 08-300 Sokołów Podlaski
 15. Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela Zembrów 16, 08-331 Sabnie
 16.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 75, 08-331 Sabnie
 17. Parafia Wniebowzięcia NMP Łazówek 6, 08-320 Sterdyń
 18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ceranów, 08-322 Ceranów
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 17, 08-320 Sterdyń
 20. Parafia Św. Stanisława M. M. ul. Kościelna 7, 07-104 Stoczek Węgrowski
 21. Parafia Św. Jana Bosco ul. Sadowa 2, 08-300 Sokołów Podlaski
 22. Parafia Narodzenia NMP Ostrożany, 17-312 Drohiczyn
 23. Parafia Narodzenia NMP i Św. Mikołaja ul. Kościelna 4, 17-100 Bielsk Podlaski
 24. Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny ul. Długa 40, 07-130 Łochów
 25. Parafia Św. Stanisława Bp. M ul. Kościelna 08-220 Sarnaki
 26. Parafia Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika ul. Kościelna 2, 17-210 Narew
 27. Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Apostoła ul. Piotrowska 16, 17-132 Wyszki
 28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 10, 17-230 Białowieża
 29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice
 30. Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego ul. Perlejewo 34, 17-322 Perlejewo.

 

 

Uprzejmie informuję, że zostały opublikowane nowe Wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPZ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

 

 

 

16.11.2016 R.

 

 

HANOMOGRAM PLANOWANYCH WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

 

Załącznik nr 3 str.1

Załącznik nr 3 str.2

 

 

PLAN WARSZTATÓW

warsztaty

 

Harmonogram warsztatów w ramach POPŻ

 

17.03.2017 Restauracja Zamkowa w Drohiczynie

I grupa: godz. 9.00 – 11.00 warsztaty kulinarne

Godz. 11.00 – 13.00 warsztaty dietetyczne

II grupa: 13.00-15.00 warsztaty kulinarne

15.00 – 17.00 warsztaty dietetyczne

 

23.03.2017 warsztaty kulinarne – Caritas Sokołów Podlaski

I grupa Godz. 9.00 – 11.00

II grupa Godz. 11.00 – 13.00

III grupa 14.00 – 16.00

 

 

27.03.2017 Restauracja Zamkowa w Drohiczynie

I grupa: godz. 9.00 – 11.00 warsztaty kulinarne

Godz. 11.00 – 13.00 warsztaty dietetyczne

Rudka

II grupa: 14.00-16.00 warsztaty kulinarne

16.00 – 18.00 warsztaty dietetyczne

 

28.03.2017 Rudka

I grupa: godz. 9.00 – 11.00 warsztaty kulinarne

Godz. 11.00 – 13.00 warsztaty dietetyczne

II grupa: 13.00-15.00 warsztaty kulinarne

15.00 – 17.00 warsztaty dietetyczne

 

 

WARSZTATY KULINARNE

 

W Domu Miłosierdzia Caritas w Sokołowie Podlaskim oraz w Restauracji „Zamkowa” w Drohiczynie jak również przy Parafii w Rudce od grudnia 2016 roku do końca marca 2017 roku odbywały się warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się w jaki sposób przyrządzać różnego rodzaju potrawy z mięsa drobiowego oraz jakich przypraw do nich używać. Otrzymali różne przepisy na sałatki owocowe, warzywne i koktajle oraz porady jak oryginalnie podać owoce. Bardzo ważnym punktem było omówienie jakie warzywa w danej porze roku są najlepsze do spożycia.  

 

Uczestnicy wykazywali ogromne zainteresowanie warsztatami, chętnie w nich uczestniczyli, przygotowywali wspólnie posiłki, korzystając z różnorodnych produktów. Szczególnie kobiety były bardzo zachwycone, ponieważ dostały dużo porad i odpowiedzi na zadane pytania, jak również wiele ciekawych przepisów.

 

Takie zajęcia są bardzo wartościowe dla ludzi, którzy nie mają na co dzień możliwości uczestniczenia
w różnych bezpłatnych warsztatach i skorzystania z porad czy podpowiedzi, tym bardziej, że są one niezwykle praktyczne.  Jest to jakaś forma oderwania się od codziennego życia, a przy okazji nabycia wielu nowych umiejętności  i wiedzy, której dotychczas nie mieli.

 

Na koniec warsztatów było krótkie podsumowanie i każdy mógł się wypowiedzieć co najbardziej podobało mu się w zajęciach. Każdy uczestnik otrzymał również drobny upominek w postaci pudełek na żywność oraz ciekawe przepisy do wypróbowania.

 

 

WARSZTATY DIETETYCZNE ORAZ DOTYCZĄCE ZDROWEGO ŻYWIENIA

 

W Domu Miłosierdzia Caritas w Sokołowie Podlaskim oraz w Restauracji „Zamkowa” w Drohiczynie jak również przy Parafii w Rudce od listopada 2016 roku do końca marca 2017 r. odbyły się warsztaty dietetyczne oraz dotyczące zdrowego żywienia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Warsztaty prowadziła Pani dietetyk Paulina Wałachowska – Steć, która ma duże doświadczenie oraz wiedzę w zakresie dietetyki.

 

Zostały przygotowane różne tematy do omówienia oraz zajęcia grupowe. Prowadząca warsztaty bardzo szczegółowo i ciekawie omawiała zaplanowany temat warsztatów. Uczestnicy wykazywali zainteresowanie zajęciami – zadawali mnóstwo pytań, wywiązywały się ciekawe dyskusje. Obecni na warsztatach byli zadowoleni z indywidualnego podejścia prowadzącej do każdego z nich.

 

Chętni uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych porad Pani dietetyk, możliwości zaplanowania posiłków jak również wykonać pomiar ciała analizatorem składu ciała InBody170. Uczestnikom bardzo podobała się ta część zajęć. Każdy z nich chętnie skorzystał z możliwości profesjonalnego pomiaru ciała ponieważ nikt z nich nie miał nigdy robionego takiego pomiaru.

 

Zajęcia grupowe polegały na wykazaniu się własnymi pomysłami oraz wiedzą jaką uczestnicy pozyskali na części teoretycznej. Na koniec każda grupa mogła przedstawić swoje prace i pomysły oraz każda osoba indywidualnie mogła powiedzieć jakie ma refleksje po zajęciach oraz czy były pożyteczne, czy wniosą coś do ich życia codziennego.

 

PROGRAM WARSZTATÓW KULINARNYCH

03.12.2016 r. ; 13.12.2016 r.– OWOCE NA WIELE SPOSOBÓW

Porady na oryginalne podanie owoców

Przepisy na szybkie sałatki owocowe

Gotowanie:

Kompot z suszu

 Kurczak w ostrych brzoskwiniach oraz schab wieprzowy w suszonych owocach

Pieczone jabłka z miodem i cynamonem

 

03.12.2016 r.;  10.12.2016 r.  – WARZYWNE KOKTAJLE I SAŁATKI

Pory roku – jakie warzywa są najlepsze.

Przepisy na koktajle i sałatki

Gotowanie:

Koktajle:

 1. Marchewka, cukinia, pietruszka

 2. Szpinak, ogórek, seler

Sałatki:

 1. Zielona sałatka z grillowaną piersią z kurczaka

 2. Pomidor, avocado i czerwona cebula

06.12.2016 r. – DANIA DROBIOWE LEKKO I ZDROWO

Sposoby na przyrządzenie różnego rodzaju mięsa drobiowego.

Jakich przypraw używać do drobiu.

Gotowanie:

Rolada z kurczaka z ziołami

Pulpety z indyka w lekkim sosie.

 

pr_ż

 

 

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 dla jednej osoby obejmuje:

makaron jajeczny 5 kg,

ryż biały 5 kg,

herbatniki 2 kg,

mleko UHT 9 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

groszek z marchewką 3,20 kg,

fasola biała 3,20 kg,

koncentrat pomidorowy 1,28 kg,

powidła śliwkowe 1,20 kg,

gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,

filet z makreli w oleju 1,36 kg,

szynka drobiowa 2,70 kg,

szynka wieprzowa mielona 0,30 kg,

pasztet wieprzowy 0,16 kg,

cukier biały 4 kg,

olej rzepakowy 4 l.

 

Harmonogram warsztatów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa:

 1. Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia        

Miejsce realizacji: 3 maja 65, 17-200 Hajnówka

Data:31.05.2017              

Godzina: 13.30-15.30                    

 1. Warsztaty kulinarne       

Miejsce realizacji: 1 Maja 76, 17-240 Czeremcha              

Data: 31.05.2017             

Godzina: 10.00 – 12.00                  

 1. Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia                                        

Miejsce realizacji: 1 Maja 76, 17-240 Czeremcha              

Data: 31.05.2017             

Godzina: 8.00 – 10.00                    

 1. Warsztaty kulinarne

Miejsce realizacji: 1 Maja 76, 17-240 Czeremcha              

Data: 31.05.2017             

Godzina: 8.00 – 10.00                    

 1. Warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia        

Miejsce realizacji: 1 Maja 76, 17-240 Czeremcha              

Data: 31.05.2017             

Godzina: 10.00 – 12.00  

 1. Warsztaty kulinarne       

Miejsce realizacji: 3 maja 65, 17-200 Hajnówka

Data: 31.05.2017             

Godzina: 15.30-17.30                    

 1. Warsztaty kulinarne                       

Miejsce realizacji: 3 maja 65, 17-200 Hajnówka

Data: 31.05.2017             

Godzina: 13.30-15.30                    

 1. Warsztaty kulinarne                       

Miejsce realizacji: Kościelna 3, 17-120 Brańsk    

Data: 30.05.2017             

Godzina: 14.00 – 16.00   

 1. Warsztaty kulinarne                                      

Miejsce realizacji: Perlejewo 37, 17-322 Perlejewo         

Data: 30.05.2017             

Godzina: 11.00-13.00                    

 1. Warsztaty kulinarne       

Miejsce realizacji: Perlejewo 37, 17-322 Perlejewo         

Data: 30.05.2017             

Godzina: 9.00 – 11.00     

 1. Warsztaty kulinarne       

Miejsce realizacji: Kościelna 3, 17-120 Brańsk    

Data: 30.05.2017             

Godzina: 16.00-18.00                    

 1. Warsztaty kulinarne       

Miejsce realizacji: Wolności 1, 17-123 Rudka      

Data: 28.03.2017             

Godzina: 9.00 – 11.00

 

PODPROGRAM 2017 – WYTYCZNE ORAZ ZAŁĄCZNIKI:

– Wytyczne IZ: Podprogram-2017-1

Podział na kobiety i mężczyzn

Skład_zestawu_rocznego_2017-1

OPL_Ankieta-POPŻ-2017

– Lista osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej: Załącznik-nr-1-1.xlsx

– Ewidencja wydania artykułów spożywczych: Załącznik-nr-2-1.xlsx

– Ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych: Załącznik-nr-4-1.xlsx

Skierowanie: Skierowanie.docx