Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

POPZ-logotypy_mini

 

 

 

1). PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej nie udziela bezpośrednio pomocy osobom potrzebującym, współpracuje w tym zakresie z parafiami i ośrodkami pomocy społecznej z terenu całej diecezji drohiczyńskiej. Lokalne organizacje partnerskie przekazują żywność osobom zakwalifikowanym do pomocy w pobliżu ich miejsca zamieszkania i oferują również inne formy wsparcia – aktywizujące, edukacyjne, integrujące.

 

plakat

 

PODPROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: październik 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Sposób kwalifikacji:

• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa składa się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

 • Kabanosy wieprzowe  0,36 kg,
 • Miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,
 • Olej rzepakowy 4,0 l,
 • Cukier biały 4,0 kg,
 • Filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • Pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • Szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • Szynka drobiowa 3,0 kg,
 • Gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg,
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • Mleko UHT 7,0 l,
 • Herbatniki maślane 0,8 kg,
 • Kasza gryczana 1,5 kg,
 • Ryż biały 3,0 kg,
 • Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 • Makaron jajeczny 4,5 kg,
 • Powidła śliwkowe 1,8 kg,
 • Buraczki wiórki 1,05 kg,
 • Koncentrat pomidorowy 1,6 kg,
 • Fasola biała 3,6 kg,
 • Groszek z marchewką 3,6 kg.
   

 W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań..

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, następnie do Caritas Polska z siedzibą w Warszawie.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

• warsztaty kulinarne;

• warsztaty edukacji ekonomicznej;

• warsztaty dietetyczne;

• warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej oraz wywieszone w siedzibie OPL.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

• pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

PROGRAM OPERACYJNY 2018  – do pobrania.

Harmonogram warsztatów 2018 – do pobrania.

 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE PODPROGRAM 2018

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ceranowie. 08-322 Ceranów 25
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sterdyni, 08-320 Sterdyń, ul. Seroczyńska 3
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 52
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku, 17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży, 17-230 Białowieża, ul. Sportowa 10
 6. Parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim – Kaplica w Orli. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wrzosowa 16
 7. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojewie, 17-120 Brańsk, Chojewo 102
 8. Parafia Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie, 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10A
 9. Parafia Św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 2
 10. Parafia Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie, 17-120 Brańsk, Domanowo 75
 11. Parafia Matki Bożej Królowej Świata, 17-120 Brańsk, Szmurły 96
 12. Parafia NMP Królowej Polski w Czeremsze, 17-240 Czeremcha, ul. 1-go Maja 76
 13. Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Klichach, 17-120 Brańsk, Klichy 2A
 14. Parafia Wniebowzięcia NMP w Brańsku, 17-120 Brańsk, ul. Kościelna 3
 15. Parafia Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Oleksiaka Wichury 5
 16. Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Stoczku, 07-104 Stoczek, ul. Węgrowska 9
 17. Jadłodajnia Caritas Diecezji Siedleckiej, 08-110 Siedlce, ul. Bpa Świrskiego 57
 18. Parafia Przemienienia Pańskiego w Perlejewie, 17-322 Perlejewo 34
 19. Parafia Trójcy Przenajświętszej w Rudce, 17-123 Rudka, ul. Ks. M. Badowskiego 1
 20. Parafia Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi, 17-120 Narew,  ul. Kościelna 2
 21. Parafia Wniebowzięcia NMP w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Strażacka 5
 22. Parafia Narodzenia NMP i Św. Mikołaja, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kościelna 4A

 

 

 

PODPROGRAM 2018 – WYTYCZNE ORAZ ZAŁĄCZNIKI:

 

– Wytyczne IZ: Podprogram-2018

Podział na kobiety i mężczyzn

Skład_zestawu_rocznego_2018

OPL_Ankieta-POPŻ-2018

– Lista osób zakwalifikopowanych do pomocy żywnościowej: Załącznik-nr-1-1.xlsx

– Ewidencja wydania artykułów spożywczych: Załącznik-nr-2-1.xlsx

– Ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych: Załącznik-nr-4-1.xlsx

Skierowanie: Skierowanie.docx

 

– Podsumowanie_Podprogram 2018

– Podprogram 2017

– Podprogram 2016 już za nami

-Podprogram 2014

 

Osoba do kontaktu:

Iga Supleńska
tel.  664-927-812 
        25 787-37-40