Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

POPZ-logotypy_mini

ORGANIZACJE PARTNERSKIE LOKALNE PODPROGRAM 2017

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim ul. Lipowa 52
 2. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojewie nr 102, 17-120 Brańsk
 3. Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Klichach nr 2A, 17-120 Brańsk
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach ul. Szkolna 5
 5. Parafia Św. Trójcy Przenajświętszej w Rudce, ul. Ks. M. Badowskiego 1
 6. Parafia Św. Doroty D. M. w Domanowie nr 75, 17-120 Brańsk
 7. Parafia NMP Królowej Polski w Czeremsze ul. 1 maja 76
 8. Parafia Św. Cyryla i Metodego w Hajnówce, ul. 3 maja65
 9. Parafia Wniebowzięcia NMP w Węgrowie, ul. Strażacka 5
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ceranowie nr 25, 08-322 Ceranów
 11. Parafia Św. Jana Bosco w Sokołowie Podlaskim ul. Sadowa 2
 12. Parafia Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie ul. Kościelna 10 A
 13. Parafia Wniebowzięcia NMP w Brańsku ul. Kościelna 3
 14. Parafia Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 5
 15. Parafia Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława B. M. w Narwi, ul. Kościelna 2
 16.  Parafia Matki Bożej Królowej Świata w Szmurłach nr 96, 17-120 Brańsk
 17. Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Stoczku ul. Węgrowska 9
 18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku ul. Piaskowa 38
 19. Parafia Przemienienia Pańskiego w Perlejewie nr 37, 17-322 Perlejewo
 20. Parafia Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim ul. Kościelna 4

 

 

 

 

PODPROGRAM 2017 – WYTYCZNE ORAZ ZAŁĄCZNIKI:

 

– Wytyczne IZ: Podprogram-2017-1

Podział na kobiety i mężczyzn

Skład_zestawu_rocznego_2017-1

OPL_Ankieta-POPŻ-2017

– Lista osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej: Załącznik-nr-1-1.xlsx

– Ewidencja wydania artykułów spożywczych: Załącznik-nr-2-1.xlsx

– Ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych: Załącznik-nr-4-1.xlsx

Skierowanie: Skierowanie.docx

 

 

Podprogram 2016 już za nami.

30 czerwca 2017 roku wolontariusze i pracownicy Caritas w Diecezji Drohiczyńskiej wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2016. Od sierpnia 2016 roku 268,6 ton artykułów spożywczych trafiło do 5261 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 30 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie oraz ośrodki pomocy społecznej.

 

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2016 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych to otrzymania tej pomocy.

 

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalne przeprowadziły 39 warsztatów dla uczestników z dwóch  województw mazowieckiego i podlaskiego. Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań  samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się.

 

Program warsztatów był dopasowany do grupy odbiorców i zapewniał różne formy prowadzenia zajęć: prezentacja, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, przygotowywanie potraw wg. przepisów, indywidualne zadania. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. pudełka na żywność.

 

W okresie realizacji Podprogramu 2016 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu, realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas przez organizacje partnerskie regionalne oraz organizacje partnerskie lokalne. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

 

Serdecznie dziękujemy Organizacjom partnerskim oraz Wolontariuszom,  którzy współpracowali z Nami, za zaangażowanie, ciężką pracę oraz chęć pomocy drugiemu człowiekowi.

 

Podprogram 2014

Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r.,  dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400  paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.