Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Centrum Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości

 

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, realizuje projekt pn. „Zaufaj. Zrozum. Zapobiegaj”. Celem projektu jest kompleksowe przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. W ramach zadania zapraszamy wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, posiadające różnorodne problemy, do skorzystania z rozmów i porad z naszymi specjalistami w Centrach Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości w Sokołowie Podlaskim, Siemiatyczach i Bielsku Podlaskim.  Psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy i edukator profilaktyki uzależnień pełniąc dyżury udzielą wszechstronnego wsparcia wszystkim osobom potrzebującym.

 

Projekt skierowany jest również do nauczycieli i pedagogów, dla których zorganizowane zostaną szkolenia mające pomóc im zrozumieć współczesne problemy młodych ludzi, a także poznać techniki i metody skutecznej pomocy im.

 

Chcąc przeciwdziałać przyczynom przestępczości powinniśmy skupić się już na wychowaniu naszych najmłodszych, dlatego też powyższy projekt skierowany jest również do nich. Organizacja dodatkowych, atrakcyjnych i bezpiecznych zajęć dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, korzystających ze świetlic socjoterapeutycznych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, wpłynie na rozwój zainteresowań i poprawi ich jakoś życia, zmniejszy potrzebę szukania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, odwróci od chęci szukania wrażeń i nowych doznań w alkoholu i narkotykach. Pogadanki i warsztaty dla dzieci i młodzieży z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym i edukatorem uzależnień wpłyną na poznanie swoich potrzeb, zrozumienie problemów, nauczą gdzie szukać pomocy i jak się o nią zwracać. Działania profilaktyczne dot. tematów odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, problematyki uzależnień, cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci realizowane przy współpracy z Policją wpłyną na zrozumienie przez młodych ludzi zagrożeń jakie w codziennych sytuacjach mogą ich spotkać oraz jak się przed nimi chronić.

 

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące i zainteresowane projektem do naszych centrów.

 

Więcej informacji udzielą również osoby pierwszego kontaktu w naszej telefonicznej poradni:

nr tel. 515 – 248 – 060 (dla województwa mazowieckiego)

nr tel. 515 – 248 – 029 (dla województwa podlaskiego)

 

Materiały do pobrania: