Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych

 

logo DOWON 1Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych został utworzony przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w lutym 2010 roku w Sokołowie Podlaskim w ramach programu PFRON Partner III. Działalność Ośrodka obejmuje swoim zasięgiem teren Diecezji Drohiczyńskiej położonej na terenie dwóch województw: podlaskiego, mazowieckiego a także część województwa lubelskiego. Do Ośrodka zapraszamy osoby niepełnosprawne, opiekunów osób niepełnosprawnych, placówki i instytucje zajmujące się szeroko rozumianą pomocą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom z terenu całej Diecezji Drohiczyńskiej. Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami Pracodawców osób niepełnosprawnych, zarówno z otwartego jak i chronionego rynku pracy. Wszelka pomoc świadczona w Ośrodku jest udzielana nieodpłanie.

 

Głównymi zadaniami Ośrodka są:

  • Prowadzenie działań informacyjnych – gromadzenie, rozpowszechnianie i udzielanie informacji przydatnych i pomocnych w życiu codziennym osobom niepełi ich otoczeniu. Informacje udzielane są w bezpośrednich kontaktach, drogą e-mail, telefonicznie, faxem i listownie.
  • Prowadzenie poradnictwa społeczno-prawnego, psychologicznego i zawodowego dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.
  • Prowadzenie terapii neurologopedycznej.
  • Organizowaniie spotkań informacyjnych z różnych obszarów funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
  • Organizowanie i prowadzenie lokalnych i regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych wspierających aktywność osób niepełnosprawnych i ich integrację społeczną zapobiegających wykluczeniu społecznemu.
  • Promowanie osiągnięć zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych, w szczególności w formie konkursów, wystaw, prezentacji, festiwali, itp.”

Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują informacji i pomocy w obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Adres Ośrodka: 

Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski 

e-mail: dowon.sokolowpodlaski@op.pl

 

 

PFRON

 

 

Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych