Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Kontynuacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019

></p>
<p> </p>
<p style=W czasie zagrożenia epidemiologicznego Caritas Diecezji Drohiczyńskiej nieustannie prowadzi dystrybucję żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019. 

 

Jeżeli Twoje kryteria dochodowe nie przekraczają 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie możesz ubiegać się o żywność w ramach naszego Programu.

 

JEŚLI JESZCZE NIE KORZYSTASZ Z TEJ FORMY POMOCY – NIC STRACONEGO!

 

Co trzeba zrobić?  -> wystarczy zadzwonić do Gminnego/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i poprosić o wystawienie Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej (POPŻ 2019) i dostarczyć do Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, ul. Lipowa 84 08-300 Sokołów Podlaski, lub poprosić o uaktualnienie listy w danym GOPSie/ MOPSie jeśli ma podpisaną umowę z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 664-927-812 lub 25 787-37-40.