Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

„Łącząc pokolenia” – projekt napisany na konkurs pt. „ Miej serce”

Obserwując spadek czytelnictwa, dzieci siedzące przed telewizorami i samotnych ludzi starszych, postanowiliśmy pobudzić lokalną społeczność do działania. Naszym celem było wpojenie  w młode pokolenie troski o starszego, samotnego człowieka, a ludziom starszym chcieliśmy dać okazję do dzielenia sie swoją mądrością życiową i doświadczeniem.

 

W związku z tym zorganizowaliśmy zajęcia, gdzie główną ideą było propagowanie czytelnictwa, aktywizacja dzieci oraz osób starszych, promowanie idei wolontariatu, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.

 

Zajęcia odbywały się głównie w soboty w bibliotece parafialnej. Motywem przewodnim tych zajęć była książka. Zwykle spotykaliśmy się według pewnego schematu: modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia, śpiew, czytanie, praca z tekstem, rozwiązywanie zagadek, zabawa. Zorganizowaliśmy zajęcia artystyczne, robienie laurek, kartek okolicznościowych  i upominków różnymi metodami miedzy innymi metodą decoupaqe. Odwiedzaliśmy podopiecznych  Domu Pomocy Społecznej z naszymi upominkami. Uczestniczyliśmy w spotkaniu na temat „ Co czytały nasze babcie?” Odbyło się też spotkanie z poezją na które zaprosiliśmy członków Klubu Literackiego.

 

Projekt zakończyła wycieczka do parku linowego w Wólce Nadbużnej połączona ze spotkaniem przy ognisku. Realizację projektu  rozpoczęliśmy 16.02.2019. Wycieczka podsumowująca projekt miała miejsce 24.09.2019. Wszystkie wydatki poniesione podczas realizacji projektu pochodziły ze środków Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, za co składamy serdeczne podziękowanie.

 

Agnieszka Olendzka

Parafialny Zespół Caritas

Parafia św. Andrzeja Boboli Siemiatycze

 

« 2 z 2 »